Profil spoločnosti

Spoločnosť GNT Systems je dodávateľov moderných riešení v oblasti podnikových informačných systémov. Ponúka komplexné sofistikované riešenia pre priemyselné technológie v mnohých odvetviach.


Hlavné oblasti

    -    podnikové informačné systémy

    -    zákazkové informačné systémy

    -    plánovanie, riadenie, údržba, optimalizácia technologických procesov a zariadení (BDE, MDE)

    -    správa, údržba podnikových dát (PDM)

    -    inovačné riešenia prenosu dát (DNC, LAN DNC, Wireless DNC)


Použitím špičkových technológií v týchto oblastiach, získaným know-how, kvalitou ľudského potenciálu a kvalitou jej technologickej úrovne, ponúka spoločnosť partnerom a zákazníkom hodnoty, ktoré sú najdôležitejšie pre ich úspešné napredovanie.

V súčasnosti, keď v celosvetovom meradle stúpa dopyt po dodávkach investičných celkov v rôznych priemyselných segmentoch, je GNT Systems spoľahlivým partnerom pre profesionálne riešenia a služby zákazníkom od plánovania, projektovania, analýzy, implementácie, až po uvedenie do prevádzky a servisu.

 


© GNT Systems, s.r.o.