Produkty

Medzi produkty spoločnosti GNT Systems  patria moderné riešenia v oblasti podnikových informačných systémov. Ponúka komplexné sofistikované systémy pre priemyselné technológie v mnohých odvetviach, medzi ktoré patrí platforma GNT.NET.

 

Platforma GNT.NET

GNT.NET je robustnou platformou, určenou pre spoločnosti, výrobné podniky, firmy, ktoré potrebujú komplexným riešením pokryť všetky súčasti technologických procesov a zariadení. Patrí k nim

  -    plánovanie
  -    riadenie
  -    kontrola
  -    optimalizácia
  -    údržba

Platforma GNT.NET zahŕňa

  -    výkonný informačný systém
  -    špecializovaný hardvér pre podporu informačného systému


Informačný systém GNT.NET

Informačný systém tvorí softvérovú časť platformy GNT.NET. Umožňuje komunikáciu s užívateľom prostredníctvom aplikácií bežiacich pod operačným systémom MS Windows XP/2000/2003Server. Je založený na technológiách

  -    GNT Enterprise Technologies
  -    GNT Corporate Systems
  -    GNT Business Solutions
  -    Microsoft .NET

GNT.NET spolupracuje s databázovými systémami

  -    MS SQL Server
  -    Oracle
  -    iné systémy založené na SQL

  Ponúka aj veľmi jednoduché, ale pritom flexibilné riešenie pri napojení na databázu
  -    MS Access


Moduly GNT.NET

  -    BDE - plánovanie, riadenie, správa, údržba, optimalizácia technologických procesov
  -    
  MDE - zber dát a optimalizácia technologických procesov
  -    PDV - správa, údržba programových dát
  -    PDM - správa, údržba podnikových dát

  -    SDV - centrálna správa kmeňových dát

  -    DNC - inovačné riešenia prenosu dát (LAN DNC, Wireless DNC)


Hardvér GNT.NET

  -    Multifunkčný bezdrôtový terminál s rozhraním pre skener čiarových kódov
  -    Multifunkčný bezdrôtový terminál s alfanumerickou klávesnicou a displayom

  -    Multifunkčný LAN terminál s alfanumerickou klávesnicou a displayom

  -    Mobilný bezdrôtový terminál s alfanumerickou klávesnicou a displayom

 


© GNT Systems, s.r.o.